หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านสุรากลั่น ระดับ 1 โดย WSET

หลักสูตรเริ่มต้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุรากลั่นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมด้านสุรากลั่นหรือผู้ที่สนใจ
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับสุรากลั่น การรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรนี้จะนำคุณไปรู้จักโลกของสุรากลั่น คุณจะได้สำรวจรูปแบบและประเภทหลักๆ ของสุรากลั่นผ่านลักษณะที่เห็น กลิ่น และรสชาติ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของสุรากลั่น เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรของ WSET และเข็มกลัดติดปกคอเสื้อ
WSET ให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาด้านไวน์และสุรากลั่นด้วยมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก

Michael Broadbent MW นักวิจารณ์ นักเขียน และนักประมูลไวน์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • หลักการพื้นฐานในการผลิตสุรากลั่น
  • ประเภทและรูปแบบหลักๆ ของสุรากลั่น
  • วิธีการเสิร์ฟสุรากลั่น
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติของสุรากลั่น
  • วิธีการอธิบายถึงสุรากลั่นโดยใช้วิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการชิมสุรากลั่นของ WSET ระดับ 1 (WSET Level 1 Systematic Approach to Tasting Spirits® -SAT)

รูปแบบของหลักสูตร

ใบรับรองคุณวุฒินี้มีข้อกำหนดในการเรียนขั้นต่ำหกชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือทางออนไลน์ โดยเรียนกับผู้ให้บริการหลักสูตร WSET*

ให้บริการการเรียนการสอนในภาษาต่อไปนี้:

* รูปแบบการสอนจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนควรปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำดังกล่าว.

การประเมินผล

ประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัย 30 ข้อ โดยห้ามเปิดหนังสือ

Ofqual ดำเนินการกำกับดูแลการรับรองคุณวุฒินี้

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

ไม่มีข้อกำหนดในการสมัครสำหรับการรับรองคุณวุฒินี้ คุณต้องมีอายุผ่านเกณฑ์ที่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายของประเทศที่คุณเข้าร่วมหลักสูตร เพื่อทำกิจกรรมชิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการสำเร็จหลักสูตร ข้อกำหนดอาจแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดฉบับเต็มเกี่ยวกับข้อกำหนดของหลักสูตร โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดข้อกำหนดด้านล่างนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านสุรากลั่น ระดับ 1 โดย WSET_1180x750.jpg
}